Dronefilm og -foto

Grafikum kan gjøre både video og foto fra ubemannet drone. Fra luften får man en helt annen oversikt enn fra bakken, og bildene blir skarpe, klare og gode. Bruksområdene er mange, fra reklame til eiendomsfoto.

Video kan leveres som råfilm i full-HD eller 2,7K, eller ferdig redigert og beabreidet. Foto kan leveres som råfoto i raw-format, eller ferdig bearbeidet.

Eksempel på landskapsfilm:

Eksempel på arbeidsfilm:

Stillfotoeksempler: